Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, GSS PAZARLAMA VE DIŞ
TİCARET A.Ş. (Bilgilendirmenin   devamında  GSS  PAZARLAMA   adı   ile   anılacaktır) tarafından
‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla, faaliyette bulunduğu Elektronik Taşınabilir Cihaz pazarlama ve satış
alanında ilgili mevzuat kapsamında, sizden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında
yalnızca vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olarak
değerlendirilen kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işleyecektir. Şirketimizin
bu konuya gösterdiği hassasiyetle, işbu kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve 3.ncü Kişilerle
paylaşımı hakkında bildirimin sunulması, Size daha iyi bir hizmet sunumu gerektirmiştir.
Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi veya kuruluşlar, Ticaret Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın izin
verdiği kurum ve kuruluşlar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili bakanlıklar, ithal edilen ve
satışı, teknik ve bakım servisi yapılan ürün üreticisi, ithalatçısı, distribütör şirketleri, yasal mevzuat
uyarınca kendilerine lisans verilen şirket, kamu tüzel kurum ve kişileri, ile aramızda hakim-bağlı
şirket ilişkisi bulunan kuruluşlarla, yurt içi ve yurt dışı ortaklarımız, işbirliği ve tedarik ettiğimiz
şirket ve program ortağı bulunduğumuz kuruluş ve şirketlere, şirketimiz içinde çalışanlar ile
paylaşılacaktır. Çalışanlarımız bu verileri kanun ve gizlilik çerçevesinde kullanabilecek ve
işleyebileceklerdir. Bu veriler sadece satış, bakım ve servis faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle
işlenecek olup, kurumumuz ile ilişkiniz kalmadığı ve makul veya yasal bir gerekliliğin veya
uygunluğun olmadığı durumlarda silinecektir.
GSS PAZARLAMA, size sunmuş olduğu Elektronik taşınabilir cihaz pazarlama ve satış faaliyetleri
kapsamında özel nitelikli veriler de dahil olmak üzere kişisel verileri her türlü yazılı, sözlü ve
elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmekte; grup
şirketleriyle, Sözleşme imzaladığı hizmet sağlayıcılarıyla, asistans firmalarıyla, ortak marka
çalışması yaptığı üçüncü kişilerle, bayileriyle ve pazarlama ve satış hizmetlerinin sunulabilmesi
için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve özel veya resmi kuruluşlar ile yasal düzenlemelerin
izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlarla, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü
esaslar kapsamında paylaşabilmektedir.