GSS Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.

Hobyar Mah. Yalıköşkü Cad. No:11 Nuhbir Han Kat: 6 34112-Fatih / İSTANBUL

Ticaret Sicil No                             : 892470 

Mersis No                                     : 0411040907000017

Hocapaşa Vergi Dairesi                : 411 040 9070

Kayıtlı Elektonik Posta (KEP)       : gss@hs01.kep.tr

www.gsscommerce.com

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Fatih ŞENTÜRK

 
SERMAYE

Taahhüt Edilen Sermaye              : 2.380.000,00 TL 

Ödenen Sermaye                        : 2.380.000,00 TL