Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, GSS PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Bilgilendirmenin devamında GSS PAZARLAMA adı ile anılacaktır) tarafından’Veri Sorumlusu’ sıfatıyla, faaliyette bulunduğu Elektronik Taşınabilir Cihaz pazarlama ve satış alanında ilgili mevzuat kapsamında, sizden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olarak değerlendirilen kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işleyecektir. Şirketimizin bu konuya gösterdiği hassasiyetle, işbu kişisel verilerin toplanması, kullanımı ve 3.ncü Kişilerle paylaşımı hakkında bildirimin sunulması, size daha iyi bir hizmet sunumu gerektirmiştir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi veya kuruluşlar, Ticaret Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili bakanlıklar, ithal edilen ve satışı, teknik ve bakım servisi yapılan ürün üreticisi, ithalatçısı, distribütör şirketleri, yasal mevzuat uyarınca kendilerine lisans verilen şirket, kamu tüzel kurum ve kişileri, ile aramızda hakim-bağlı şirket ilişkisi bulunan kuruluşlarla, yurt içi ve yurt dışı ortaklarımız, işbirliği ve tedarik ettiğimiz şirket ve program ortağı bulunduğumuz kuruluş ve şirketlere, şirketimiz içinde çalışanlar ile paylaşılacaktır. Çalışanlarımız bu verileri kanun ve gizlilik çerçevesinde kullanabilecek ve işleyebileceklerdir. Bu veriler sadece satış, bakım ve servis faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenecek olup, kurumumuz ile ilişkiniz kalmadığı ve makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinecektir. GSS PAZARLAMA, size sunmuş olduğu Elektronik taşınabilir cihaz pazarlama ve satış faaliyetleri kapsamında özel nitelikli veriler de dahil olmak üzere kişisel verileri her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmekte; grup şirketleriyle, Sözleşme imzaladığı hizmet sağlayıcılarıyla, asistan firmalarıyla, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişilerle, bayileriyle ve pazarlama ve satış hizmetlerinin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve özel veya resmi kuruluşlar ile yasal düzenlemelerinizin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlarla, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşabilmektedir.